Advocacy
Domeniu Data Link
Opinie cu privire la proiectul legii pentru modificarea Constituției (sistemul judiciar – art. 116, 121, 1211, 122 și 123) 2017/06/23
Propuneri de modificare şi completare a Proiectului Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile din Republica Moldova și Planul de acțiuni (2017 – 2020) 2017/06/23
Opinie cu privire la proiectul legii pentru modificarea Constituției (sistemul judiciar – art. 116, 121, 1211, 122 și 123) 2017/06/19
APEL privind desfășurarea transparentă a concursului pentru suplinirea pozițiilor în cadrul Agenției Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor precum și urgentarea asigurării funcționării efective a acesteia 2017/06/13
The EU-Moldova Civil Society Platform on the implementation of the Association Agreement of 22 May 2017 2017/05/26
Declarație comună// Reuniunea Platformei societății civile UE-Moldova privind punerea în aplicare a Acordului de asociere din 22 mai 2017 2017/05/26
Declarație//Atacul asupra organizațiilor societății civile deoarece se opun modificării sistemului electoral este inadmisibil şi erodează şi mai mult încrederea în autoritățile statului 2017/05/19
Заевление//Нападки на организации гражданского общества в связи с тем, что они против изменения избирательной системы, являются неприемлемыми и еще больше подрывают доверие к государственным властям 2017/05/19
(Engleză) Declaration//The attack on civil society organizations because they oppose the amendment of the electoral system is inadmissible and erodes trust in state authorities 2017/05/19
Declaration//The parliamentary majority is amending the electoral system by breaching the legislation and common sense, undermining the principles of democracy 2017/05/08
Обращение// Парламентское большинство изменяет избирательную систему с нарушением закона и элементарных правил здравого смысла, подрывая такими действиями демократию 2017/05/06
Majoritatea parlamentară modifică sistemul electoral cu încălcarea legii şi a regulilor elementare de bun simţ, subminând democraţia 2017/05/05