Publicații
Titlu Data Descarcă
ИНФОГРАФИК//Как осуществляется отчисление процентной доли в размере 2% физическими лицами 2017/03/10
INFOGRAFIC//Cum se efectuează desemnarea procentuală. Scurtă instrucțiune pentru persoane fizice 2017/03/07
Analiza regimului fiscal al organizațiilor necomerciale 2017/03/01
INFOGRAFIC: Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului - 2016 2017/02/27
Ghid pentru persoane fizice privind desemnarea procentuală (Legea 2%) 2017/02/23
Процентное отчисление («закон 2%»). Руководство для физических лиц 2017/02/23
INFOGRAFIC//Cum se depersonalizează hotărârile judecătorești în alte țări și în tribunalele internaționale? 2017/02/16
Республика Молдова в Европейском суде по правам человека в 2016 году 2017/02/13
Sinteza datelor privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2016 2017/01/27
(Engleză) Opinion on the Draft Law no. 161 on Amendments and Supplements to Certain Legislative Acts (“Big Brother” Law)1 2016/12/30
ИНФОГРАФИК//Как зарегистрировать организацию для участия процентного отчисления 2016/12/07
INFOGRAFIC//Cum înregistrăm organizația la mecanismul de desemnare procentuală? 2016/12/07
Ghid privind înregistrarea organizațiilor în Lista beneficiarilor desemnării procentuale (Legea 2%) 2016/12/07
Руководство о порядке регистрации организаций в Перечне получателей процентного отчисления («Закон 2%») 2016/12/07
Opinie cu privire la proiectul de lege nr. 161 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (legea „Big Brother”) 2016/12/02
(Engleză) SUBMISSION in accordance with Rule 9.2 of the Rules of the Committee of Ministers on Corsacov v. Moldova group of cases (ineffective investigations of ill-treatment) 2016/11/21
Analiza legislaţiei și practicii privind răspunderea disciplinară a judecătorilor 2015-2016 2016/11/16
(Engleză) Analysis of the legislation and practice concerning disciplinary liability of judges 2015-2016 2016/11/13
(Engleză) SUBMISSION in accordance with Rule 9.2 of the Rules of the Committee of Ministers on Ciorap v. Moldova group of cases (conditions of detention) 2016/11/08
COMUNICARE depusă în conformitate cu articolul 9.2 al Regulamentului Comitetului de Miniștri pe grupul de cauze Ciorap v. Moldova (condiţiile de detenţie) 2016/11/08
(Engleză) Submission made in accordance with Rule 9.2 of the Rules of the Committee of Ministers Supervision of execution of the Iordachi and others v. Moldova judgment 2016/09/26
Raport de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare (martie-august 2016) 2016/09/16
(Engleză) Monitoring report on the implementation of the Priority Reform Action Roadmap (March-August 2016) 2016/09/16
Отчет о мониторинге внедрения Дорожной карты по программе приоритетных реформ (март-август 2016 года) 2016/09/16
Transparenţa și eficienţa Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova: ianuarie 2015 – martie 2016 2016/07/29