Publicații / Drepturile Omului
123
Titlu Data Descarcă
INFOGRAFIC: Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului - 2016 2017/02/27
INFOGRAFIC//Cum se depersonalizează hotărârile judecătorești în alte țări și în tribunalele internaționale? 2017/02/16
Республика Молдова в Европейском суде по правам человека в 2016 году 2017/02/13
Sinteza datelor privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2016 2017/01/27
(Engleză) Opinion on the Draft Law no. 161 on Amendments and Supplements to Certain Legislative Acts (“Big Brother” Law)1 2016/12/30
Opinie cu privire la proiectul de lege nr. 161 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (legea „Big Brother”) 2016/12/02
(Engleză) SUBMISSION in accordance with Rule 9.2 of the Rules of the Committee of Ministers on Corsacov v. Moldova group of cases (ineffective investigations of ill-treatment) 2016/11/21
(Engleză) SUBMISSION in accordance with Rule 9.2 of the Rules of the Committee of Ministers on Ciorap v. Moldova group of cases (conditions of detention) 2016/11/08
COMUNICARE depusă în conformitate cu articolul 9.2 al Regulamentului Comitetului de Miniștri pe grupul de cauze Ciorap v. Moldova (condiţiile de detenţie) 2016/11/08
(Engleză) Submission made in accordance with Rule 9.2 of the Rules of the Committee of Ministers Supervision of execution of the Iordachi and others v. Moldova judgment 2016/09/26
Отчет о мониторинге внедрения Дорожной карты по программе приоритетных реформ (март-август 2016 года) 2016/09/16
INFOGRAFIC//Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului - 2015 2016/04/19
Ghid în domeniul nediscriminării pentru practicieni 2016/01/29
Руководство в области недискриминации для практических работников 2016/01/29
Discriminarea - cum să o recunoaștem și cum să ne protejăm împotriva ei? Ghid 2016/01/29
Дискриминация - как ее распознать и как от нее защититься? 2016/01/29
Curricula pentru curs de formare continuă în domeniul nediscriminării a asistenților sociali 2016/01/29
Программа курсов непрерывного образования в области недискриминации для социальных ассистентов 2016/01/29
Curricula pentru programul de formare de formatori în domeniul nediscriminării pentru asistenți sociali 2016/01/29
Учебный план программы профессиональной подготовки тренеров в области недискриминации для социальных ассистентов 2016/01/29
Ghid-resursă în domeniul nediscriminării pentru asistenți sociali 2016/01/29
Руководство по источникам в области недискриминации для социальных ассистентов 2016/01/29
Curricula pentru curs de formare continuă în domeniul nediscriminării a cadrelor didactice 2016/01/29
Программа курсов непрерывного образования в области недискриминации для педагогических кадров 2016/01/29
Curricula pentru programul de formare de formatori în domeniul nediscriminării pentru cadre didactice 2016/01/29