Publicații / Justiție
123
Titlu Data Descarcă
INFOGRAFIC//Cum se depersonalizează hotărârile judecătorești în alte țări și în tribunalele internaționale? 2017/02/16
Opinie cu privire la proiectul de lege nr. 161 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (legea „Big Brother”) 2016/12/02
Analiza legislaţiei și practicii privind răspunderea disciplinară a judecătorilor 2015-2016 2016/11/16
(Engleză) Analysis of the legislation and practice concerning disciplinary liability of judges 2015-2016 2016/11/13
Raport de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare (martie-august 2016) 2016/09/16
(Engleză) Monitoring report on the implementation of the Priority Reform Action Roadmap (March-August 2016) 2016/09/16
Отчет о мониторинге внедрения Дорожной карты по программе приоритетных реформ (март-август 2016 года) 2016/09/16
Transparenţa și eficienţa Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova: ianuarie 2015 – martie 2016 2016/07/29
(Engleză) Transparency and Efficiency of the Superior Council of Magistracy of the Republic of Moldova January 2015 – March 2016 2016/07/29
Raport de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare (martie-iunie 2016) 2016/07/07
(Engleză) Monitoring report on the implementation of the Priority Reform Action Roadmap (March-June 2016) 2016/07/07
Отчет о мониторинге внедрения Дорожной карты по программе приоритетных реформ (март-июль 2016 г.) 2016/07/07
Opinie cu privire la proiectul de lege nr. 434 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr. 325 privind testarea integrității profesionale, redenumită în „evaluarea integrității instituționale”) 2016/05/24
ИНФОГРАФИК//Что предостовляет собой реорганизация системы судебных инстанций? 2016/05/02
INFOGRAFIC//De ce avem nevoie de reorganizarea hărții judecătorești? 2016/05/02
Interceptarea convorbirilor telefonice în Republica Moldova: progres sau regres? (actualizat 2016.02.29) 2016/02/29
Opinie asupra proiectului de Lege cu privire la reorganizarea sistemului instanțelor judecătorești, aprobat la ședința Guvernului din 17 februarie 2016 2016/02/23
Evaluarea necesităților de îmbunătățire a cadrului legal privind răspunderea disciplinară a judecătorului 2016/02/07
(Engleză) Assessment of Needs to Improve the Legal Framework on the Disciplinary Liability of Judges 2016/02/04
Sondaj. Percepţia judecătorilor, procurorilor și avocaţilor privind reforma în justiţie și combaterea corupţiei 2016/01/25
(Engleză) Survey. Perception of judges, prosecutors and lawyers on justice reform and fight against corruption 2016/01/25
Sancţionarea în cauzele de corupţie – cât de uniformă este practica judecătorească 2015/12/23
Majorarea retroactivă a plăților vamale – este oare uniformă practica judiciară în acest domeniu? 2015/11/12
Retroactive increase of customs duties – is the judicial practice in this area uniform? 2015/11/12
Procesul-verbal și înregistrarea audio a ședinţelor de judecată – exactitate sau dublarea sarcinilor? 2015/10/20