Publicații / Societate civilă
Titlu Data Descarcă
ИНФОГРАФИК//Как осуществляется отчисление процентной доли в размере 2% физическими лицами 2017/03/10
INFOGRAFIC//Cum se efectuează desemnarea procentuală. Scurtă instrucțiune pentru persoane fizice 2017/03/07
Analiza regimului fiscal al organizațiilor necomerciale 2017/03/01
Ghid pentru persoane fizice privind desemnarea procentuală (Legea 2%) 2017/02/23
Процентное отчисление («закон 2%»). Руководство для физических лиц 2017/02/23
ИНФОГРАФИК//Как зарегистрировать организацию для участия процентного отчисления 2016/12/07
INFOGRAFIC//Cum înregistrăm organizația la mecanismul de desemnare procentuală? 2016/12/07
Ghid privind înregistrarea organizațiilor în Lista beneficiarilor desemnării procentuale (Legea 2%) 2016/12/07
Руководство о порядке регистрации организаций в Перечне получателей процентного отчисления («Закон 2%») 2016/12/07
(Engleză) Monitoring report on the implementation of the Priority Reform Action Roadmap (March-August 2016) 2016/09/16
Soluţii pentru un cadru legal adecvat necesităţilor organizaţiilor necomerciale 2016/03/26
Impactul Legii 2% asupra durabilității financiare a organizațiilor societății civile 2015/05/05
Impact of the 2% Law on financial sustainability of the Civil Society Organizations 2015/05/05