Resurse / Jurisprudența internațională
Titlu Instanța Data Comentariu Descarcă Link
Culegerea de decizii ale Curții Constituționale privind controlul de Constituționalitate a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Uniunea Națională a Barourilor din România
2015/04/08
Respectiva culegere conține decizii ale Curții Constituționale referitoare la excepții de neconstituționalitate privind Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, prezentând obiectele, motivările și soluțiile respectivelor decizii.
(Engleză) Annual Report 2014 Curtea Europeană a Drepturilor Omului
2015/01/01
(Engleză) Interim measures by respondent State and country of destination: first semester 2014 Curtea Europeană a Drepturilor Omului
2014/09/03
Hotărârile Curții Penale Internaționale Curtea Penală Internațională
2014/07/03
Curtea Penală Internațională (CPI), guvernată de Statutul de la Roma, este prima instanță penală internațională permanentă, înființată pentru a ajuta la încetarea impunității pentru autorii celor mai grave crime care preocupă comunitatea internațională. CPI este o organizație internațională independentă, care nu face parte din sistemul Organizației Națiunilor Unite. Sediul acesteia se află la Haga, în Olanda. Republica Moldova este al 114-lea stat care a ratificat tratatul de înfiinţare a Curţii Penale Internaţionale (2011).
Hotărârile și Opiniile consultative ale Curții Internaționale de Justiție Curtea Internațională de Justiție
2014/07/03
Curtea Internațională de Justiție (cunoscută și drept Curtea Mondială sau CIJ) este principalul organ judiciar al Națiunilor Unite. Ea are sediul în Palatul Păcii de la Haga, Olanda. Principalele sale funcții legale sunt soluționarea litigiilor prezentate de către statele membre și de a da avizele legale cu privire la întrebările adresate de către organele autorizate în mod corespunzător internaționale, agențiilor și a Adunării Generale a ONU. CIJ nu ar trebui să fie confundată cu Curtea Penală Internațională, care are de asemenea potențial "global" de competență.
Hotărârile Curții Inter-Americane a Drepturilor Omului Curtea Inter-Americană a Drepturilor Omului
2014/07/03
Împreună cu Comisia Inter-Americană a Drepturilor Omului, Curtea Inter-Americană a Drepturilor Omului face parte din sistemul de protecție a drepturilor omului al Organizației Statelor Americane (OSA), care servește pentru a susține și promova drepturile și libertățile fundamentale în cele două Americi. În conformitate cu Convenția, cererile pot fi referite Curții, fie de către Comisia Inter-Americană pentru Drepturile Omului sau stat parte. Spre deosebire de sistemul european al drepturilor omului, cetățenii statelor membre ale OAS nu pot să depună cereri direct la Curte.
Hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene Curtea de Justiție a Uniunii Europene
2014/07/03
Curtea de Justiție interpretează legislația europeană pentru a se asigura că aceasta se aplică în același fel în toate țările UE. De asemenea, soluționează litigiile juridice dintre guvernele statelor membre și instituțiile europene. Persoanele fizice, întreprinderile sau organizațiile pot, la rândul lor, să aducă un caz în fața Curții de Justiție, atunci când consideră că le-au fost încălcate drepturile de către o instituție europeană.
Hotărârile CtEDO (HUDOC) Curtea Europeană a Drepturilor Omului
2014/07/03
Baza de date HUDOC oferă acces la jurisprudenţa Curţii europene a Drepturilor Omului (hotărârile Marii Camere, camerelor şi comitetelor, decizii, cauze comunicate, avize consultative, extrase şi rezumate juridice precum și note de informare cu privire la jurisprudenţă), a Comisiei europene a drepturilor omului (decizii şi rapoarte) şi a Comitetului Miniştrilor (rezoluţii). Pentru căutare în baza de date HUDOC sunt disponibile mai multe câmpuri operaţionale.
(Engleză) Interim measures 2010-2013 Curtea Europeană a Drepturilor Omului
2014/01/01
(Engleză) Interim measures by respondent State and country of destination 2013 Curtea Europeană a Drepturilor Omului
2014/01/01
(Engleză) General statistics 2013 Curtea Europeană a Drepturilor Omului
2014/01/01
(Engleză) Violations by Article and by State 2013 Curtea Europeană a Drepturilor Omului
2014/01/01