Resurse / Jurisprudența națională
Titlu Instanța Data Comentariu Descarcă Link
Sentința în dosarul nr. 1-1/15 („Pădurea Domnească”) Judecătoria Fălești
2015/02/04
Decizii asupra cererilor de recurs în interesul legii Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova
2014/07/03
Recursul în interesul legii este calea extraordinară de atac prin care se asigură interpretarea și aplicarea unitară a legii penale și de procedură penală pe întreg teritoriul țării. Sunt adoptate de către Colegiul Penal al Curții Supreme de Justiție la cererea motivată a unor subiecți: • Președintelui Curții Supreme de Justiție, • Preşedintelui Colegiului Penal al Curţii Supreme de Justiţie. • Procurorului General. • Preşedintelui Uniunii Avocaţilor. Deciziile asupra cererilor de recurs în interesul legii poartă caracter obligatoriu din ziua pronunțării și nu au efect asupra deciziilor deja soluționate printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă. Baza legală: 465¹-465³ Codul de Procedură Penală
Hotărârile explicative ale Curţii Supreme de Justiţie Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova
2014/07/03
Pentru aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei, Curtea Supremă de Justiţie generalizează, din oficiu, practica examinării de către instanţele judecătoreşti a unor anumite categorii de pricini, adoptă şi dă publicităţii hotărâri explicative privind aplicarea corectă a normelor de drept şi soluţionarea justă a pricinilor civile. Hotărârile explicative sunt adoptate de către Plenul Curții Supreme de Justiție, având caracter de recomandare. Baza legală: art. 1 al. 2 şi art. 16 lit. “c” al legii Nr. 789 din 26.03.1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie • art. 17 Codul de Procedură Civilă • art. 7 Codul de Procedură Penală
Avizele Curţii Supreme de Justiţie Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova
2014/07/03
Avizele consultative ale Plenului CSJ constituie un mecanism de aplicare unitară a legii în materie civilă. Dacă în procesul judecării pricinii într-o instanţă de judecată se atestă dificultăţi la aplicarea corectă a normelor de drept material sau procedural, instanţa de judecată solicită Plenului Curţii Supreme de Justiţie, din oficiu sau la cererea participanţilor la proces, să emită un aviz consultativ cu privire la modul de punere în aplicare a legii. Avizul consultativ se publică pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie și poartă caracter obligatoriu pentru toate instanțele judecătorești. Până la emiterea avizului consultativ al Plenului Curţii Supreme de Justiţie judecarea pricinii se amână. Avizele consultative sunt adoptate de Plenul Curţii Supreme de Justiţie în temeiul art. 12² al Codului de Procedură Civilă şi art. 16 lit. “d” al Legii Nr. 789 din 26.03.1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie.
Recomandările Curţii Supreme de Justiţie Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova
2014/07/03
Recomandările Curţii Supreme de Justiţie reprezintă un mecanism de reacţie rapidă la dificultăţile apărute în procesul de aplicare a legislaţiei. Sunt emise din oficiu de către Curtea Supremă de Justiţie, având caracter consultativ.
Drept procesual penal, partea generală Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova
2012/07/02
Manual de Procedură Penală
Jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie în materie penală (2008-2010) Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova
2012/07/02
Jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie în materie penală (2008-2010). Culegere