Acasă
RoEn
Arhiva Anunturi / CRJM solicită oferte pentru organizarea a trei evenimente în afara...

CRJM solicită oferte pentru organizarea a trei evenimente în afara municipiului Chișinău

8 mai 2017

În vederea implementării obiectivelor sale, Asociația Obștească „Centrul de Resurse Juridice” din Moldova (în continuare – CRJM) preconizează să organizeze 3 evenimente în afara mun. Chișinău în perioada iunie-august 2017, după cum urmează:

 1. un eveniment de 2 zile, în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). În acest sens, CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe necesare organizării evenimentului pentru 30 persoane, între 17 – 18 iunie 2017.
 2. un eveniment de 3 zile, în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). În acest sens, CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe necesare organizării evenimentului pentru 20 persoane, între 17 – 19 iulie 2017.
 3. o școală de vară, în cadrul proiectului „Consolidarea societății civile din Moldova pentru a cere justiție”, implementat cu suportul financiar al Departamentului de Stat al SUA / Biroul Internațional pentru Narcotice și Afaceri Interne al Ambasadei SUA. În acest sens, CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe necesare organizării evenimentului pentru 35 persoane, între 31 iulie – 5 august 2017.

Astfel, Vă invităm să trimiteți ofertele dumneavoastră de preț conform cerințelor de mai jos:

 •  Rezultatele așteptate:

Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi CRJM) pentru perioadele solicitate.

 •  Criteriile de selectare:

Compania trebuie să întrunească următoarele criterii:

a. Cerințe față de condițiile de cazare:

 1.  cazare (camere SNGL, DBL cu paturi separate) și condiții adecvate de ședere pentru numărul indicat de persoane per eveniment;
 2. alte comodități (TV, aer condiționat etc.) vor constitui un avantaj.

b. Cerințe pentru desfășurarea evenimentului:

 1. sală de conferințe cu un spațiu adecvat numărului indicat de participanți (cca 30/35 persoane);
 2. echipament necesar: proiector, ecran, flipchart;
 3. servicii de alimentație, la cerere: mic dejun, prânz, pauze de cafea, cină;
 4. asigurarea cu apă plată pe toată durata evenimentului;
 5. conexiune la Internet;
 6. locuri de parcare.

 c. Oferta financiară

Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

 1. Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare, semnătura persoanei responsabile și amprenta ștampilei);
 2. Ofertele financiare (completate după modelul atașat la prezenta solicitare. Vă rugăm să faceți click pe acest enunț pentru a descărca modelul de ofertă financiară). Prețurile vor fi indicate în MDL, inclusiv TVA sau cu TVA la cota 0%, conform cerințelor indicate în modelul de ofertă financiară. În cazul livrărilor cu aplicare TVA la cota 0%, Beneficiarul va prezenta setul de documente confirmative. Prețurile indicate în oferte vor fi finale și nu vor putea fi ajustate după termenul-limită de prezentare a ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.

d. Amplasarea locației – în raza de cca 50 – 60 km de la Chișinău

Ofertele vor fi expediate prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev 33, MD-2001, mun.Chișinău, Republica Moldova) până pe 24 mai 2017.

CRJM își rezervă dreptul de a selecta toate serviciile de la un singur ofertant sau servicii separate de la diferiți ofertanți.

Plata va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la livrarea serviciului şi semnarea actului de predare-primire. În caz de necesitate, CRJM va oferi o scrisoare de garanție.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org