Acasă
RoEn
Prezentarea CRJM

20 martie 2015

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit cu sediul în Chişinău. CRJM este un centru analitic cu o experienţă bogată în analiza activității și reformarea sistemului justiției, în raportare cu privire la drepturile omului și reprezentare strategică la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), în domeniul asigurării egalității și nediscriminării și în promovarea reformelor pentru un mediu favorabil pentru organizațiile societății civile. CRJM activează în Republica Moldova.

Obiectivele noastre sunt:

 • consolidarea unei justiţii eficiente, transparente, echitabile şi credibile;
 • sensibilizarea autorităţilor privind problemele în domeniul drepturilor omului şi eradicarea acestora;
 • crearea unei culturi de respectare a drepturilor omului;
 • elaborarea de politici publice privind respectarea drepturilor omului.

Noi acționăm prin:

 • cercetări în domeniul politicilor publice;
 • monitorizarea și raportarea privind sistemul judiciar și drepturile omului;
 • advocacy a celor mai bune practici în domeniul justiției și drepturilor omului;
 • instruire în domeniul drepturilor omului;
 • litigare strategică.

CRJM folosește diverse metode, cum ar fi:

 • asistarea autorităților din Republica Moldova în procesul de elaborare a documentelor de politici și a cadrului legislativ în domeniul justiției și drepturilor omului;
 • analiza jurisprudenței CtEDO și a modului în care Guvernul Republicii Moldova execută hotărârile acesteia;
 • monitorizarea și raportarea privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și a instanțelor judecătorești;
 • informarea și instruirea juriștilor, jurnaliștilor și a studenților la drept în domeniul drepturilor omului și a justiției.

Principalele activităţi curente ale CRJM sunt îndreptate spre reformarea sectorului justiţiei din Republica Moldova, monitorizarea transparenței și eficienței justiției, fortificarea cadrului legislativ privind funcționarea organizațiilor societății civile și implementarea în Republica Moldova a celor mai bune standarde în domeniul drepturilor omului.

Principalele succese ale CRJM:

 • La solicitarea Ministerului Justiției, CRJM a elaborat studiile cu privire la optimizarea hărții judiciarecu privire la specializarea judecătorilor și cu privire la optimizarea structurii procuraturii. În baza acestor studii, în anul 2016, Parlamentul a votat optimizarea hărţii judecătoreşti, reducând numărul judecătoriilor de la 44 la 15. Aceasta reprezintă una din cele mai importante reforme a sistemului judecătoresc din Republica Moldova de la obţinerea independenţei sale în anul 1991;
 • În perioada 2013-2016, Preşedintele CRJM a condus grupul de lucru interdepartamental pentru reformarea procuraturii. În 2016, Parlamentul a votat noua Lege cu privire la procuratură, elaborată de acest grup de lucru. Aceasta presupune cea mai serioasă reformă a procuraturii de la obţinerea independenţei şi până în prezent;
 • În 2012 şi 2015, CRJM a publicat două rapoarte privind executarea hotărârilor CtEDO de către Republica Moldova. Acestea elucidează problemele existente în domeniul executării hotărârilor CtEDO și conțin recomandări cu privire la înlăturarea acestora. Constatările din primul raport au servit drept temei pentru adoptarea în anul 2015 a unei noi Legi cu privire la Agentul Guvernamental;
 • Recomandările CRJM au contribuit la îmbunătățirea în anul 2012 a prevederilor Codului Penal al Republicii Moldova în ceea ce privește incriminarea maltratării;
 • Recomandările CRJM privind eficientizarea procedurilor judiciare și respectarea drepturilor omului au fost puse la baza modificărilor Codului de Procedură Penală și a Codului de Procedură Civilă din anul 2012În 2015, CRJM a publicat analiza compatibilității legislației din Republica Moldova cu standardele europene în domeniul egalității și nediscriminării, care prezintă analiza cadrului legislative și a jurisprudenței naționale, inclusiv activitatea și eficiența remediilor legale oferite de Consiliul Nediscriminare;
 • În 2013 efortul de monitorizare a CSM a rezultat în publicarea raportului „Transparența și eficiența Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova. 2010-2012”, cu recomandări pentru îmbunătățirea eficienței și transparenței CSM.

Centrul de Resurse Juridice din Moldova este membru al Platformei societății civile „Pentru Europa” și al Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic.